Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 08.00 uur en 10.30 uur. Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.
Ochtendspreekuur van 08.00 tot 12.00 uur. Middagspreekuur van 14.00 tot 16.00 uur. Voor een consult wordt in de regel 10 minuten gepland.

Telefoonnummer: 0223 – 642 250  VOOR SPOED TOETS 1

Meer tijd nodig op spreekuur?

Als u meerdere klachten of vragen heeft geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak. Wij houden er dan rekening mee in onze agenda. Dit voorkomt dat het spreekuur uitloopt of dat uw vragen onvoldoende aandacht krijgen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw consult. Dit helpt de assistente bij het plannen van het spreekuur. De huisarts kan zich eventueel op de klacht voorbereiden. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Zijn er spoedeisende zaken, dan gaan die voor op de geplande afspraken. Dit kan betekenen dat u moet wachten of dat de assistente u benadert voor een nieuwe afspraak.